Disclaimer

Copyright
De inhoud van deze site, inclusief de afbeeldingen, teksten, geluiden, gegevens en programmatuur is auteursrechterlijk door Van Beurden Hardchroom B.V. beschermd.

Het is niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Beurden Hardchroom B.V.

Merken
Alle merken op deze site zijn – tenzij anders aangegeven- eigendom van Van Beurden Hardchroom B.V. Dit geldt ten aanzien van woord, beeld, en/of verpakkingsvorm. Zonder schriftelijke toestemming van Van Beurden Hardchroom B.V. is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid
De inhoud van deze site is door Van Beurden Hardchroom B.V. met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Van Beurden Hardchroom B.V. kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt tevens voor websites of media waarnaar verwezen wordt door middel van hyperlinks of anderszins.

Van Beurden Hardchroom B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de veiligheid van de site en de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie. Ook kan Van Beurden Hardchroom B.V. niet gehouden worden voor de eventueel geleden directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, te vergoeden die voorvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site. Dit geldt tevens voor eventuele ter beschikking gestelde programmatuur en (on)bereikbaarheid van de site.

Frames
Het framen van deze website is niet toegestaan.

Persoonlijke gegevens
Van Beurden Hardchroom B.V. zal ingevoerde NAW en/of mailgegevens niet aan derden doorspelen zonder schriftelijke toestemming vooraf.

Van Beurden Hardchroom B.V. houdt zich het recht voor ingevoerde NAW en/of mailgegevens op te slaan en te gebruiken voor eventuele berichtgeving van toekomstige promoties, acties of andere marketingactiviteiten.